Branchevereniging

Disclaimer ::

Links ::
Colofon ::

  Wat is een Taxatie

 

Als u een huis wilt gaan kopen breekt er een drukke tijd aan. Er moet van alles geregeld worden: er moet naar een nieuwe woning worden gezocht, uw huidige woning moet worden verkocht, u ontvangt potenti묥 kopers thuis die een kijkje willen nemen in uw woning. En?.o ja?.er moet een taxatie worden afgesloten.

 

Maar wat is een taxatie eigenlijk en waarom moet een woning getaxeerd worden? 

 

Het doel van een taxatierapport is het verschaffen van belangrijke gegevens van uw eigen woning of van de woning die u heeft gekocht. Voordat banken en andere financiŽle instellingen een hypotheek verstrekken stellen ze meestal een taxatierapport verplicht. De geldverstrekker (de bank) wil zekerheid omtrent de  waarde van het huis waar u een financiering (hypotheek) voor vraagt. Daarbij is een onafhankelijk oordeel van een deskundige vereist. Deze deskundige is de taxateur. 

Een taxatierapport kan tevens worden opgesteld voor andere doeleinden, bijvoorbeeld: 

 • splitsing eigendom (bijvoorbeeld echtscheiding) 

 • fiscale waarderingen 

 • second opinion bij aankoop van een woning 

 • herbouwwaarde ex. Art. 275 Wvk. 

 • oversluiting hypotheek 

 • hypotheekverhoging (bijvoorbeeld bij verbouwing en/of verbetering van uw woning) 

De taxateur is degene die het taxatierapport maakt. Om de waarde van uw huis te bepalen moet de taxateur op een aantal zaken letten. 

 

 • plaats waarin uw woning ligt 

 • buurt waarin uw woning ligt 

 • omgevingsfactoren (bestemmingsplan, snelweg, winkelcentrum, kindvriendelijke buurt enz.) 

 • aanwezigheid van tuin, garage, balkon enz. 

 • staat van het onderhoud, constructie en kwaliteit van de toegepaste materialen (worden er grote reparaties verwacht in de toekomst) 

 • de functionaliteit en de indeling 

 • isolatie en energiezuinige maatregelen 

 • inhoud en oppervlakte 

 • verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad) 

Er zijn ook externe omstandigheden die de waarde van uw huis kan beinvloeden:  prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen. toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse. 

Komt datgene wat hij waarneemt, overeen met de gegevens van het Kadaster 
Al deze zaken worden uitvoerig beschreven in het taxatierapport. Het taxatierapport is opgesteld conform de laatste richtlijnen van het Centraal Hypothecair Fonds (CHF). De rapporten worden tevens geaccepteerd door Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

Tevens moet u er rekening mee houden dat een woning verschillende soorten waarden heeft. Want een goede vraagprijs voor een woning is een andere waarde dan de herbouwwaarde die de verzekeringsmaatschappij wil achterhalen.

 

Woningwaarde

 

We onderscheiden de volgende waardebegrippen:

 • De waarde in het economische verkeer

 • Onderhandse verkoopwaarde

 • Executiewaarde

 • Herbouwwaarde

 • Economische huurwaarde

De waarde in het economische verkeer

 

De waarde die de belastingdienst wil weten is de waarde in het economische verkeer van uw woning. Dit om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de wet WOZ.

 

De wet WOZ, Wet Waardebepaling Onroerende Zaken bepaald de waarde in het economische verkeer. De overheid (fiscus) wil de waarde van uw woning weten ten behoeve van diverse belastingheffingen. De belastingen waar deze waarde voor nodig is zijn:

 • de onroerendezaakbelasting

 • het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting

 • de waterschapslasten

De wet WOZ zorgt ervoor dat de taxaties voor de waardebepalingen hetzelfde verlopen. De gemeente is opdrachtgever van deze taxatie en stelt in het kader van de wet WOZ een taxateur aan die altijd uitgaat van de waarde in het economisch verkeer. U ontvangt van de gemeente een beschikking en de waarde die is vastgesteld. Deze geldt voor vier jaar. Het rapport is alleen bestemt voor de gemeente, belastingdienst en de waterschappen.
Wie binnen zes weken bezwaar maakt tegen de gemeentelijke wet WOZ-waardering van zijn huis kan voor de contra-expertise ook een taxateur inschakelen.

 

Onderhandse verkoopwaarde

 

De onderhandse verkoopwaarde is de waarde die een huis opbrengt bij aan- of verkoop.

 

 

Executiewaarde

 

 

De executiewaarde is de waarde die de woning opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen. De bank wil deze waarde weten bij een hypotheekaanvraag.

 

 

Herbouwwaarde

 

 

De waarde die een verzekeringsmaatschappij wil weten is de herbouwwaarde van uw woning. Op die manier kan de verzekerde waarde in de polis worden opgenomen en de jaarpremie worden vastgesteld. Deze waarde is inclusief of exclusief funderingen en is uiteraard alleen gebaseerd op de opstal. Deze waarde wordt standaard opgenomen in ieder taxatierapport * van ons.

 

Economische huurwaarde

 

Als u uw woning tijdelijk wilt verhuren moet u de economische huurwaarde van uw woning weten.

 

 

* niet bij bijzondere objecten bijvoorbeeld gemeentelijke en/of rijksmonumenten.